Servicii

Servicii de traducere pe diverse domenii:

 

  • ACTE ŞI DOCUMENTE OFICIALE – acte de stare civilă, de studii, certificate, caziere, documente notariale, permise de conducere, cărţi de identitate şi certificate de înmatriculare pentru autoturisme etc.
  • ECONOMIC – contracte, documente de import si export, comenzi, facturi, rapoarte, declaraţii, corespondenţă de afaceri, cataloage, oferte, bilanţuri contabile, condiţii de creditare, dosare finanţare etc.
  • JURIDIC – legi, contracte, acte de societate, procese verbale, sentinţe judecătoreşti etc.
  • MARKETING – studii de piaţă, prezentări de produse, strategii şi obiective corporative, reclame, oferte de licitaţii etc.
  • TEHNIC – specificaţii tehnice, prospecte, manuale pentru echipamente, întreţinere utilaje, software, telecomunicaţii etc.
  • ŞTIINŢIFIC – teze de doctorat, manuale, fragmente din cărţi, documente de cercetare etc.

 

Preţuri traduceri:

 

Preţul unei traduceri se va stabili în funcţie de termenul de predare, de numărul de pagini, de limba în/din care se va realiza traducerea, de gradul de dificultate al textului şi de domeniul din care face parte respectiva traducere. Pentru o traducere în regim de urgenţă se aplică o taxă de urgenţă, care va reprezenta 50% din valoarea totală a traducerii. Se vor traduce în medie 10 pag/zi (aprox. 20.000 caractere).
Preţul unei traduceri se stabileşte per pagina obţinută în urma traducerii, pagina însemnând 2.000 de caractere (inclusiv spaţii). Se taxează minim 1 pagină.

Se asigură:

  • respectarea termenelor limită de predare a traducerilor,
  • legalizarea notarială a documentelor, fără a se percepe un comision pentru acest serviciu,
  • transmiterea traducerilor în toată ţara, prin curier (gratuit, pentru minimum 10 pagini),
  • confidenţialitatea datelor personale şi a documentelor primite spre a fi traduse.

 

Cookie Policy / Privacy Policy

Politica Cookies / Politica de confidențialitate

This site uses cookies. By continuing, you consent on the use of cookies. Find out more about this site’s cookies. X