Traduceri (ne)autorizate din/în Engleză şi Germană

Chiru Monica Elena, traducător şi interpret autorizat de Ministerul Justiţiei, cu o experienţă de 15 ani în domeniul traducerilor, orientată spre calitate, acurateţe, atenţie sporită la detalii şi menţinerea unei bune relaţii cu clienţii.

 

E-mail: [email protected]

Tel: +40 746 185 525

 

Traduceri neautorizate – traduceri care nu necesită semnătura şi ştampila unui traducător autorizat și pot fi realizate de către orice cunoscător al unei limbi străine.

Traduceri autorizate – traduceri care poartă semnătura şi ştampila unui traducător autorizat. Traducătorul atestă faptul că traducerea documentului este conformă cu originalul.

Traduceri legalizate – traduceri care poartă semnătura şi ştampila unui traducător autorizat, acestea fiind ulterior legalizate de către un notar public. Traducerea documentelor oficiale se realizează de către traducători abilitaţi, în acest sens, de autorităţile competente.

 

Servicii de traducere pe diverse domenii:

 

  • ACTE ŞI DOCUMENTE OFICIALE – acte de stare civilă, de studii, certificate, caziere, documente notariale, permise de conducere, cărţi de identitate şi certificate de înmatriculare pentru autoturisme etc.
  • ECONOMIC – contracte, documente de import si export, comenzi, facturi, rapoarte, declaraţii, corespondenţă de afaceri, cataloage, oferte, bilanţuri contabile, condiţii de creditare, dosare finanţare etc.
  • JURIDIC – legi, contracte, acte de societate, procese verbale, sentinţe judecătoreşti etc.
  • MARKETING – studii de piaţă, prezentări de produse, strategii şi obiective corporative, reclame, oferte de licitaţii etc.
  • TEHNIC – specificaţii tehnice, prospecte, manuale pentru echipamente, întreţinere utilaje, software, telecomunicaţii etc.
  • ŞTIINŢIFIC – teze de doctorat, manuale, fragmente din cărţi, documente de cercetare etc.

 

Preţuri traduceri:

 

Preţul unei traduceri se va stabili în funcţie de termenul de predare, de numărul de pagini, de limba în/din care se va realiza traducerea, de gradul de dificultate al textului şi de domeniul din care face parte respectiva traducere. Pentru o traducere în regim de urgenţă se aplică o taxă de urgenţă, care va reprezenta 50% din valoarea totală a traducerii. Se vor traduce în medie 10 pag/zi (aprox. 20.000 caractere).
Preţul unei traduceri se stabileşte per pagina obţinută în urma traducerii, pagina însemnând 2.000 de caractere (inclusiv spaţii). Se taxează minim 1 pagină.

Se asigură:

  • respectarea termenelor limită de predare a traducerilor,
  • legalizarea notarială a documentelor, fără a se percepe un comision pentru acest serviciu,
  • transmiterea traducerilor în toată ţara, prin curier (gratuit, pentru minimum 10 pagini),
  • confidenţialitatea datelor personale şi a documentelor primite spre a fi traduse.

 

Cookie Policy / Privacy Policy

Politica Cookies / Politica de confidențialitate

This site uses cookies. By continuing, you consent on the use of cookies. Find out more about this site’s cookies. X